Finančně podporujeme

 

S ohledem na společenský charakter podnikání v oblasti mediální zábavy, vychází Sportgames vstříc požadavkům obcí  a neziskových organizací a pomáhá projektovat a realizovat jejich  programy.

 

Sportgames v největší míře podporuje sportovní kluby dětí a mládeže. Značná část prostředků je také poskytována obnově životního prostředí, zakládaní parků a hřišť. Část prostředků dlouhodobě a opakovaně poskytujeme zdravotnictví a školství.

 

Základními hodnotami Sportgames jsou rovněž společenská odpovědnost a snaha chovat se ohleduplně k prostředí, v němž podnikáme. Podpora a rozvoj neziskových projektů je proto jednou z dlouhodobých priorit naší společnosti. Svou příspěvkovou činnost zaměřujeme také na kulturní, umělecké a charitativní aktivity. Finančními i materiálními dary podporujeme i neziskové organizace.